Pedagog

grafik od 13 IX

mgr Karolina Jurkowska
Prosimy umawiać spotkania indywidualne telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatora (Librus)
tel. 605 380 795
Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:
  • - diagnozy trudności szkolnych;
  • - organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • - doskonalenia umiejętności szkolnych;
  • - udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
  • - konsultacji i poradnictwa;
  • - udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
  • - organizowania pomocy materialnej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu
  Filia w Buku