Nauczyciele

Dyrektor Szkoły:
Lidia Paech

Wicedyrektor Szkoły:
Elżbieta Mądra, Małgorzata Wyremblewska

 Nauczyciele:

 Klasa
 Wychowawca/przedmiot
 Sala
   1a Aneta Walczuk/edukacja wczesnoszkolna 109B
   1b Agnieszka Bosacka/edukacja wczesnoszkolna 104C
   1c Anna Adamczyk/edukacja wczesnoszkolna 106B
   1d Natalia Zbonikowska/edukacja wczesnoszkolna 3A
   2a Ewa Semmler/edukacja wczesnoszkolna 107B
   2b
Beata Rogowicz-Kubiak/edukacja wczesnoszkolna 9A
   2c Tamara Olekszy/ edukacja wczesnoszkolna
103C
   2d Barbara Gałęzewska/edukacja wczesnoszkolna 105C
   3a Aurelia Wachowiak/edukacja wczesnoszkolna 102B
   3b Sylwia Beszterda/edukacja wczesnoszkolna 4A
   3c Ilona Ellmann-Wybieralska/edukacja wczesnoszkolna 102B
   3d Katarzyna Bilińska-Kaus/edukacja wczesnoszkolna 105C
   3e Róża Błaszyk/edukacja wczesnoszkolna 5A
   4a Agnieszka Przybylak/język angielski 11B
   4b Anita Karnicka/ plastyka 13A
   4c Agnieszka Kącka/ język polski 104B
   4d Aleksandra Gilewicz/ biologia, technika 7B
   4e Maria Nowicka/ historia, informatyka 3A
   5a Urszula Derenek/ język polski 7C
   5b Beata Zawarta/język angielski 9B
   5c Krystian Waszak/ wychowanie fizyczne 102A
   6a Katarzyna Ulandowska-Starczewska/ język polski 102C
   6b  Patryk Dziembowski/ matematyka 12B
   6c Izabela Zboralska/ matematyka
8B
   7a Dorota Kaźmierczak/ historia
105B
   7e Wioletta Markuszewska/ język polski, logopedia
10B
   8a Magdalena Krociak/ przyroda, chemia 5B
   8f Kamila Kubiak/ informatyka 8A

 Nauczyciel  Przedmiot
Adamska-Skwarek Joanna religia
Bagińska Ewa fizyka, j.niemiecki, nauczyciel świetlicy
Chętnik Marcin wychowanie do życia w rodzinie
Ciorga Katarzyna nauczyciel świetlicy
Czarnecki Wojciech biblioteka, historia
Dranikowska Agata logopedia
Dziuba Patryk nauczyciel świetlicy
Mądra Elżbieta nauczyciel wspomagający
Frąckowiak Małgorzata nauczyciel świetlicy
Grabia Łukasz wychowanie fizyczne
Grześkiewicz Barbara  przyroda
Hoffmann Monika religia
Ignaszak Iwona nauczyciel świetlicy
Jurkowska Karolina pedagog
Kasperek Ewa technika, matematyka
Klonowska Marta
język angielski
Krenz-Mazur Katarzyna matematyka
Kuczewska Izabela nauczyciel świetlicy
Kutereba-Irzyk Karolina nauczyciel świetlicy
Marchwicka Karina informatyka
Markuszewska Iwona język angielski 
Paech Lidia matematyka
Parysek Anna doradztwo zawodowe
Popławska-Dominguez Małgorzata język hiszpański
Przybylski Krystian religia
Rodziewicz-Skorlińska Wioletta nauczyciel świetlicy
Rożek Anna nauczyciel świetlicy
Skibicka Anna wychowanie fizyczne
Stawniak Marcin wychowanie fizyczne
Stefaniak Kinga psycholog
Trafna-Gorbacz Karolina geografia
Wanecka Joanna nauczyciel świetlicy
Wendeker Danuta edukacja dla bezpieczeństwa
Wojtaszek Joanna
muzyka
Wyremblewska Małgorzata nauczyciel świetlicy, logopedia