Dokumenty Szkoły

books 441866 320Statut szkoły (W trakcje aktualizacji)
Program wychowawczo-profilaktyczny

Lista lektur dla klas 4-8
Regulamin oceniania zachowania ucznia

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Półkolonie
Regulamin półkolonii
Zasady rekrutacji na półkolonie
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Zgoda na półkolonie

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 1-3

Przedmiotowe zasady oceniania - wstęp
Wymagania edukacyjne - język angielski
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3


Podstawa programowa
Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe zasady oceniania klasy 4-8

Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny matematyka klasa 8
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 6
Wymaganiana poszczególne oceny historia klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny historia klasa 8

Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny plastyka klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny język polski klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny język polski klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny język polski klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny język polski klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny język angielski klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny język niemiecki klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny język niemiecki klasa 8
Wymagania na poszczególne oceny język hiszpański klasa 7-8
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 4 
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny informatyka klasa 8
Wymagania na poszczególne oceny geografia klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny geografia klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny geografia klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny geografia klasa 8
Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 4
Wymagania na poszczególne oceny technika klasy 4-6
Wymagania na poszczególne oceny biologia klasa 5
Wymagania na poszczególne oceny biologia klasa 6
Wymagania na poszczególne oceny biologia klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny biologia klasa 8
Wymagania na poszczególne oceny chemii klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny chemii klasa 8
Wymagania na poszczególne oceny fizyka klasa 7
Wymagania na poszczególne oceny fizyka klasa 8
Wymagania na poszczególne oceny religii klasa 7 


Zasady pracy na zajęciach klasy 4-8
Zasady pracy na zajęciach z chemii
Zasady pracy na zajęciach z przyrody
Zasady pracy na zajęciach z biologii klasa 7
Zasady pracy na zajęciach z biologii klasa 5,6,8
Zasady pracy na zajęciach z informatyki
Zasady pracy na zajęciach z techniki
Zasady pracy na zajęciach z plastyki
Zasady pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego
Zasady pracy na zajęciach z matematyki
Zasady pracy na zajęciach z historii
Zasady pracy na zajęciach z fizyki
Zasady pracy na zajęciach z języka niemieckiego


Podstawy programowe

Biologia
Fizyka

Chemia
Geografia
Historia
Informatyka
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Przyroda
Technika
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne

Język obcy nowożytny
Religia