NASK

PROJEKT
NASK - Edukacyjna Sieć Antysmogowa i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna!

NASK
 
Klimat się zmienia. Zmień sposób myślenia!

Zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku.

Postępujący globalny wzrost średniej temperatury, jego skutki dla środowiska i gospodarki, a także ciążąca na ludzkości odpowiedzialność za tempo i charakter zmian klimatu wymagają podjęcia kompleksowych działań – zarówno edukacyjnych, jak i zmniejszających wpływ człowieka na klimat i służących przystosowaniu się do zachodzących zmian.

Edukacja prowadzona od najmłodszych lat procentuje zmianą nawyków w przyszłości, a tym samym daje szansę na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

O projekcie

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Cel:
Celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. W naszej Szkole upowszechniamy tę wiedzę. Biorąc udział w projekcie ESA zostaliśmy wyposażeni w mierniki służące do oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczu w szkole. Umożliwia to uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Najważniejszym celem projektu jest edukacja uczniów, ich rodziców oraz dostarczanie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu- przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Pomiary i edukacja:
W ramach projektu ESA w szkołach instalowane są mierniki jakości powietrza, które mierzą w trybie ciągłym różne parametry np. stężenie pyłu, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne czy wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Działania informacyjne i szkoleniowe:
Projekt ESA w części edukacyjno- informacyjnej zakłada aktywny udział nauczycieli ze szkół wyposażonych w mierniki w działaniach edukacyjno- informacyjnych poprzez wyposażenie ich w niezbędna wiedzę i materiały dydaktyczne. W tym celu realizowane są kompleksowe szkolenia dla nauczycieli koordynatorów projektu ESA. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów i praktyków zajmujących się problematyką smogu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.